Ostrov Pag

Země: 

Ostrov Pag je třetí největší ostrov (285 km2) v Kvarnerské skupině a pátý největší na Jadranu vůbec. V současnosti zde žije asi 8000 obyvatel (patří k ostrovům s nejmenší hustotou obyvatelstva).

Ostrov Pag leží jižní části vnitřního pásu Kvarnerských ostrovů, jihovýchodně od ostrova Rábu. Je protáhlý, dlouhý 60 km. Od pevniny jej odděluje Velebitský průliv (Velebitski kanal), od Rábu Pažský průliv (Paški kanal). Na jihozápadě je nízký, na severovýchodě vysoký a strmý. Zejména tato strana je vystavena obávanému chladnému nárazovému větru - bóře a vichřicím, vanoucím z pevniny na moře.

Větší část ostrova je holá a kamenitá. Jen menší část jeho krasového povrchu je místy porostlá makchií a šibljakem. Pouze v západní částí - od Lunu přes Novalju k Šimuni  rostou na některých místech vysoké stromy (většinou borovice). Ostrov nemá povrchové vodní toky, ale řadu pramenů a na jihu dvě krasová jezera. Nejvyšším bodem ostrova Pag je vrch sv. Víta (Sveti Vid - 348 m). Největším zálivem je dlouhý, téměř uzavřený Pažský záliv (Paški zaljev). Podnebí je výrazně středomořské.

Již od starověku se z Pagu vyváží sůl a byl zdrojem poměrného blahobytu ostrova. Získávala se z rozsáhlých salin, vlastně mělkých jezer (Paške solane), tento prastarý způsob získávání soli byl v podstatě opuštěn a saliny slouží jako ukázka staré výrobní tradice. Dnes se sůl vyrábí umělým zahříváním mořské vody a jejím odpařováním. Výroba soli na na ostrově Pag představuje 2/3 celkové chorvatské produkce soli (roční těžba 1000 tun). Oba způsoby výroby je možno navštívit.

Důležitým odvětvím je rybolov, i když jeho význam od pol. 20.stol. poklesl. Je soustředěn kolem osad Kolan a Šimuni. Je zajímavé, že na Pagu se pro některé druhy ryb používají jiné chorvatské názvy než jinde na pobřeží - např. oslić (česky štikozubec) se zde nazývá mol, brancin (česky morčák chutný) je zde luben aj. Sama rybárna tu není ribarnica, ale peškarija. Ve velké oblibě jsou tu malé rybky zvané štrige, které se pečou celé na olivovém ojeji, dobře propečené chutnají výborně. Loví se hlavně v Pažském zálivu, kde žije též hojně mlžů.

Lokality Ostrov Pag

  • Při pohledu z pevniny se Pag tváří jako by sem ani nepatřil. Protáhlý ostrov tvořený pustými kamennými poli z bílého vápence. Takřka ani stopa po typické středomořské vegetaci, která zdobí každý jiný kus souše na Jadranu. Při délce 63 km je Pag...
  • Známé letovisko NOVALJA nabízí možnost aktivního odpočinku s mnoha možnostmi. Městečko je situováno v zátoce otevřené k volnému moři a plné zeleně a středomořské vegetace. Přírodní krásy Novalje jsou nejvýraznější na jejích překrásných plážích,...
  • V roce 361 postihlo celou oblast katastrofální zemětřesení. Římská Cissa buď zmizela v hlubinách země nebo její zbytky zalilo moře. Byla to jedna z největších přírodních katastrof v antické době v této části Evropy. V raném středověku, po příchodu...