Santa Teresa di Gallura

Region: 

Santa Teresa di Gallura se rozprostírá na skalnaté planině asi 40 m nad mořem. Na východě je ohraničena zátokou s přístavem a na severozápadě pláží Rena Bianca. Původně rybářská vesnička je dnes jednou z nejznámějších lokalit na Sardinii také díky nádherným plážím s bílým pískem a žulovými skalami, které časem vítr proměnil ve skutečná sochařská díla. Město bylo založeno zřejmě Féničany, za Římanů neslo název Lungonis a ve středověku pak Lungon Sardo. Dodnes se zachovala obranná věž Longosardo postavená Španěly v průběhu 16.století. Dnešní město bylo vybudováno, jako jedno z mála, dle plánů na počátku 19.století (kolmé ulice vedoucí na dvě hlavní náměstí). Král Vittorio Emanuel I. pojmenoval město na počest své manželky Marie Terezie. 

Ubytování Santa Teresa di Gallura